Wat & HoeWerzaamhedenContact

Noodverlichting

> Inspectie > Onderhoud > Advies

Werkzaamheden

Een inspectie, uitgevoerd door vakbekwaam personeel van LX Control, kan een nieuwe en/of reeds in gebruik zijnde installatie inhouden. Uitbreidingen en wijzigingen aan in gebruik zijnde installaties en nieuwe noodverlichtingsinstallaties moeten worden ge´nspecteerd voordat deze in gebruik mogen worden genomen. Het in noodverlichtingen gespecialiseerde bedrijf, LX Control uit Oudenbosch, kan daar voor zorgen.

Goed onderhoud garandeert een optimale werking van de installatie en minimaliseert de kans op storingen en zorgt voor een langere levensduur. Een door LX Control aangeboden onderhoudsprogramma biedt een uitstekende mogelijkheid om noodverlichtingsinstallaties aan te passen aan de ruimtelijke veranderingen (verbouwingen) en aan de geldende Europese en Nederlandse wetgeving.

Een wettelijk vereiste is dat noodverlichtingsinstallaties tenminste eenmaal per jaar door een ter zake deskundige wordt gecontroleerd en op een goede werking worden getest. Ook hierin kan LX Control aan bijdragen. Adviserend en zorg dragend voor de juiste documenten.

Pictogrammen volgens NEN-6088: