Wat & HoeWerzaamhedenContact

Noodverlichting

> Inspectie > Onderhoud > Advies

Onderhoud

Met het installeren van noodverlichting is er een veilige situatie in uw bedrijf ontstaan. Om deze veilige situatie te behouden is het noodzakelijk dat noodverlichting regelmatig wordt gecontroleerd, indien nodig wordt gerepareerd en onderhouden. Het houden van een regelmatige controle en (eventueel) herstel van noodverlichting is onder andere in de Arbo-wet vastgelegd.

Goed onderhoud garandeert een optimale werking van de installatie en minimaliseert de kans op storingen en zorgt voor een langere levensduur. Vervuiling, veroudering van lampen en armaturen veroorzaken na verloop van tijd een terugval van het verlichtingsniveau tot onder het toelaatbare voorgeschreven minimum.

Een door LX Control aangeboden onderhoudsprogramma biedt een uitstekende mogelijkheid om noodverlichtings installaties aan te passen aan de ruimtelijke veranderingen (verbouwingen) en aan de geldende Europese en Nederlandse wetgeving. Goed onderhoud draagt bij tot een veilig en verantwoord gebruik van de noodverlichtinginstallatie. LX Control is u hierbij graag van dienst.

De onderhoudswerkzaamheden welke LX Control voor u uit kan voeren zijn:

- Het schoonmaken van lampen en armaturen.
- Vervangen van accu’s.
- Beschadigde installaties vervangen.
- Het afvoeren van accu’s, lampen en andere onderhoudsmaterialen.

LX Control biedt verschillende mogelijkheden tot onderhoud van noodverlichtingsinstallaties. LX Control is een flexibele organisatie die met een gedegen onderhoudsplan uitgaat van de wensen van de klant en adviseert binnen de voorgeschreven en actuele wettelijke kaders.

Pictogrammen volgens NEN-6088: