Wat & HoeWerzaamhedenContact

Noodverlichting

> Inspectie > Onderhoud > Advies

Inspectie

LX Control is een gecertificeerd bedrijf gespecialiseerd in noodverlichtingsinstallaties, dat inspecteert, controleert en advies geeft of een noodverlichtingsinstallatie aan de technische, wettelijke en huidige veiligheidsvoorschriften voldoet. Een inspectie, uitgevoerd door vakbekwaam personeel van LX Control, kan een nieuwe en/of reeds in gebruik zijnde installatie inhouden.

Uitbreidingen en wijzigingen aan in gebruik zijnde installaties en nieuwe noodverlichtingsinstallaties moeten worden geïnspecteerd voordat deze in gebruik mogen worden genomen. Het in noodverlichtingen gespecialiseerde bedrijf, LX Control uit Oudenbosch, kan daar voor zorgen. LX Control werkt volgens de huidige NEN-, ARBO-, en NVFN-normen. Noodverlichtingsinstallaties moeten één keer per jaar geïnspecteerd en zo nodig worden gerepareerd. Elke noodverlichtingsinstallatie dient aan het Bouwbesluit, Gebruikersbesluit, ARBO-regelgeving, dan wel de Wet Milieubeheer te voldoen.

Een door LX Control uitgevoerde inspectie wordt uitgevoerd door ervaren, technisch en vakbekwaam personeel. Dit gebeurt aan de hand van elektrotechnische tekeningen en de specificaties van de aanwezige noodverlichtingscomponenten. LX Control brengt aan de hand van deze inspectie een advies uit. Wanneer een goedgekeurd noodverlichtingplan van de brandweer beschikbaar is, wordt dat plan de basis van de inspectie/keuring waar LX Control mee aan de slag gaat. Is een dergelijk plan niet voorhanden dan inspecteert LX Control de noodverlichtingsinstallatie aan de hand van de op dat moment geldende wettelijke kaders.

De resultaten van de inspectie geven aan wat de toestand van de huidige installatie is en wat eventueel de gebreken zijn. Na de inspectie ontvangt u een nauwgezet verslag met daarin beschreven de toestand van de huidige installatie. Hoe een bestaande installatie aangepast zou kunnen worden met daarbij eventueel aanbevelingen over te verrichten herstelwerkzaamheden om zo een veilige situatie voor u medewerkers en u zelf te creëren.

LX Control inspecteert, controleert, adviseert en kan indien nodig, pictogrammen, lampen, accu’s en/of complete armaturen vervangen.

Pictogrammen volgens NEN-6088: