Wat & HoeWerzaamhedenContact

Noodverlichting

> Inspectie > Onderhoud > Advies

Advies

Het Bouwbesluit, de Arbo-wet, brandbeveiliging, bouwverordeningen, verzekeringsmaatschappijen, het Gebruiksbesluit, de Wet Milieubeheer. Er zijn nogal wat instanties die zich bezighouden met noodverlichting binnen uw bedrijf. In deze wirwar van instanties, regels en voorschriften kan LX Control u adviseren in het gebruik of het in gebruik stellen (ontwerpen) van noodverlichtingsinstallaties en vluchtroute aanduidingen.

Veilig vluchten uit gebouwen mag dan grotendeels zijn vastgelegd in wettelijke bepalingen en/of gemeentelijke voorschriften een goed advies in veiligheid is en blijft onmisbaar. LX Control kan met zijn expertise op het gebied van noodverlichting, adviezen geven over aanbrengen, onderhouden en in conditie houden van de bij u aanwezige, (of nog aan te brengen), noodverlichtingsinstallaties en/of de vluchtwegsignalering.

Een wettelijk vereiste is dat noodverlichtingsinstallaties tenminste eenmaal per jaar door een ter zake deskundige worden gecontroleerd en op een goede werking worden getest. Ook hieraan kan LX Control bijdragen. Adviserend en zorg dragend voor de juiste documenten.

Waar hangt bij u de noodverlichting?
Is er anti-paniekverlichting aangebracht?
Snelste weg naar uitgang aangegeven?
Pictogrammen conform NEN 6088?
Vluchtweg verlicht? Nooduitgangen aangeven?
Traptreden en niveauverschillen aangelicht?
Vluchtroute verlicht bij elke richtingsverandering van splitsing van gangen? Brandbestrijdingsuitrusting, brandmelders en EHBO-posten voldoende aangelicht?
LX-Control adviseert, inspecteert en onderhoudt noodverlichtingsinstallaties. LX Control is een gecertificerd bedrijf dat werkt volgens de huidige geldende NEN-, ARBO-, en NVFN-normen.

Bel vrijblijvend voor een gesprek met LX Control: 0165 316722 of mail naar: info@lx-control.nl

Pictogrammen volgens NEN-6088: